Линн Жоханнсон: Монголд инновацийг нэвтрүүлэх маш өргөн боломж байна