Хятадад орон сууцны үнэ өндөр байгаа нь Хонгконгийг сонирхох худалдан авагчид өсөв