2017 оны төсвийн тухай багц хуулиудын хоёр дахь хэлэлцүүлгийг байнгын хороодоор хэлэлцсэн байна