"Bloomberg Intelligence": Юань зэсийн ханшийг доош татна