Төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг гурав дахь хэлэлцүүлэгт шилжүүллээ