Ө.Ганзориг, Голомт банкны Гүйцэтгэх захирал | Ярилцах цаг