"BMI": Таваарын зах зээлд тогтворгүй байдал үргэлжлэх төлөвтэй байна