Хятадын нүүрс олборлогчид өнөөдөр нэгдсэн уулзалт хийнэ