Алтны ханш сүүлийн таван сар орчмын доод цэгтээ хүрчээ