Улаанбаатар хотын шинэ нисэх буудлын дуусч байгаа барилга байгууламжуудад үзлэг хийж эхэлжээ