Ч.Энхбаяр: Төгрөгийн ханшийг хамгаалахын тулд мөнгөний хатуу бодлого баримтлахаас өөр аргагүй