Ази-Европын XI уулзалт | Тусгай хөтөлбөр @BloombergTVM (2016/06/10)