Монголын хөрөнгийн биржийн арилжааны мэдээлэл - 2016/06/17