"Turquoise Hill Resources"-ийн хувьцааны ханш 30 хувиар чангарч уул уурхайн салбартаа тэргүүллээ