BREXIT-ийн санал хураалт болтол нэг хоног хүрэхгүй хугацаа үлдлээ