Дотоодын тос тосолгооны зах зээлийн гуравны хоёрыг БНСУ-ын бүтээгдэхүүнүүд бүрдүүлжээ