Сонгуулийн өнгө
<p><span style="line-height: 1.42857;">Энэ жилийн тухайд сонгуулийн ирц харьцангуй өндөр гарах төлөвтэй байгаа. Монгол Улс харьцангуй залуу иргэдтэй улсын нэг. Иймээс ч залуусын сонгууль дахь оролцоог сүүлийн үед ихээхэн чухалчлах болсон. Энэ талаарх мэдээллийг дараах сурвалжлагаас хүлээн авна уу.</span><br></p><p><br></p>