СЕХ нэр дэвшигчдэд түр үнэмлэх олгох асуудлыг хэлэлцэнэ