Швейцарь франкийн ханш өссөнөөр бугуйн цагны экспорт арван хувиар буурчээ