СЕХ сонгуулийн үр дүнг танилцуулсны дараа Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хийсэн мэдэгдэл