Ам.доллар/иен-ийн хослол тогтвортой байх төлөвтэй гэж шинжээчид дүгнэж байна

Валют