4749

[ЗГМ] Сэдэв : Монгол Улсын мэдээллийн аюулгүй байдал ямар түвшинд байна вэ?

ЗГМ: Сэдэв
Дотоодын мэдээллийн технологийн салбарт иргэдийн болон компаниудын мэдээллийн аюулгүй байдал ямар байгааг [ЗГМ] Сэдэв Монголын програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн холбооны (MOSA) Ерөнхийлөгч Ж.Тамираас тодрууллаа.
САНАЛ БОЛГОХ