Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 32.8 мянгад хүрч өсчээ

Мэдээ