Агаарын бохирдлыг бууруулахад 514.2 тэрбум төгрөгийн "ногоон зээл" олгожээ

Мэдээ

Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд энэ оны эхний гурван сарын байдлаар 880.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг компаниудад олгожээ. Үүнээс агаарын бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн 600 орчим төсөлд 514.2 тэрбум төгрөгийн "ногоон зээл" олгосон байна. Энэ нь нийт санхүүжилтийн 58.4 хувийг бүрдүүлж байгаа юм. Харин усны хэмнэлтийн дөрвөн төсөлд 321.5 тэрбум төгрөг, сэргээгдэх эрчим хүчний 787 төсөлд 16.1 тэрбум төгрөг, эрчим хүчний хэмнэлттэй хэрэглээний 900 орчим төсөлд 28.6 тэрбум төгрөг, бусад төрлийн “ногоон төсөл”-д 400 сая төгрөгийн зээл олгосон байна. Арилжааны банкнуудын компаниудад өгч байгаа нийт зээлийн 30 орчим хувь буюу гурван зээл тутмын нэг нь "ногоон зээлийн" шаардлагыг хангадаг. Энэ төрлийн зээл олгоход компанийн засаглалыг шалгадаг учир зээлийн эрсдэл бага, чанар өндөр байдаг юм байна.

Цаашид Монголын Банкны Холбоо "Ногоон зээлийн сан" байгуулж, энэ төрлийн төслүүдэд зориулан гаргасан олон улсын санхүүжилтээр төслийг санхүүжүүлэхээр зэхэж байгаа ажээ. Олон улсын жишгээр нэг “ногоон төсөл”-д 50 сая хүртэлх ам.долларын зээл олгох боломжтой байдаг байна.САНАЛ БОЛГОХ